Vindmøllefundamenter

Hansen & Larsen har opbygget en bred erfaring med støbning af vindmølle fundamenter. Vi ser en ære i at lave et så godt fundament for vindmøllerne som overhovedet muligt. 

Vi har bl.a. stået for arbejdet af et vindmølle fundament på en test vindmølle i Østerild testplantage, en stor vindmøllepark i Nørheden, 6 møllefundamenter i Tim og 3 vindmølle fundamenter i Øster Linderup.

Der er allerede gang i mange flere fundamenter til vindmøller i 2016 og det er med stor tilfredsstillelse hver eneste gang en vindmølle startes op på et fundament vi har lagt.

Giv os gerne et uforpligtende kald for at høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig med dit næste vindmølleprojekt i støbning af fundament.  

 

Vindmøller er bæredygtig energi.

 

Der er et ganske simpelt eksistensgrundlag for vindmøller. De skal give et afkast i form af bæredygtig energi. En vindmølle er opbygget efter skematikken af en transducer, som er en komponent der transformere en energiform til en anden. I dette tilfælde vindenergi til brugbar elektricitet. Mere specifik vindens styrke i at bringe vindmøllens propel i aktion og derved omdanne denne aktion til energi. Som vinden passerer gennem vindmøllens propeller sker der et tryk på forsiden af propellen og en suge effekt på bagsiden. I gamle dag brugte man denne aktion til at male korn og pumpe vandt rundt til kunstige vandingssystemer. Energien skulle bruges med det samme – og kunne ikke sendes videre. Det var et simpelt system som igennem tiden har udviklet sig til at være ganske højteknologisk. I dag forskes der stadig i, hvorledes vi bedst kan udnytte vindens fantastiske muligheder. Idet er en gratis kilde til strøm og et af de bedste former for vedvarende miljøvenligt energi. Vi kan til stadigvæk ikke ”gemme” alt den strøm som vores vindmøller producerer men vi kan sende den ud til el netværket.  I år 2014 målte det at ca. 40 procent af den energi brugt i Danmark kom fra vindmøller. Dette tal vil forhåbentlig stige støt og skabe en mere bæredygtig miljøplan. Men hvad med alt den strøm, som vi overproducerer gennem vindmøller. Det sælger vi pt. Utroligt billigt – Hvilket bestemt ikke er hensigtsmæssigt. Der forskes på nuværende tidspunkt i, at omdanne energien fra vindmøller til co2 neutrale syntetiske brændstoffer der forhåbentligt med tiden kan anvendes i eksempelvis biler.  Det er altså et spørgsmål om at gøre vindenergi værdifuldt.

Vi hos Hansen & Larsen vil gerne være med til at muliggøre denne vision, og har derfor sat vores viden inden for vores felt til nytte. Arbejde hvor der kan arbejdes, og gør nytte hvor nytte kan gøres. Vi er et firma med et stort kompetence grundlag og bruger denne til at bl.a. fremstille vindmølle fundamenter.

 

Fundamenter til vindmøller reference

 

Nybygget vindmøllefundament i Grindsted

"Jeg har oplevet processen med Hansen & Larsen som positiv. De blev valgt på grund af deres erfaringer og specifikke kompetencer omkring vindmøllefundamenter. Vi ville have sikkerhed for, at de kunne løfte opgaven og vores forventninger er blevet indfriet. De har overholdt alle dele af kontrakten til punkt og prikke - uanset om det gælder forarbejde, dokumentation, byggeteknisk kvalitet eller deadlines, som er helt afgørende i vores branche. De får mine varmeste anbefalinger med på vejen".  Bent Stubkjær, Best Energy, Grindsted.

Kontakt os

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud eller besvarer dine spørgsmål.

Brian Meldgaard

Brian Meldgaard
D. tlf.: 96 81 82 15
Mob.: 21 43 16 00


Send en mail

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt